ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ข้าวรักสุขภาพ ผลิตโดยบริษัทร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหาร จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ 8 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 088-5724095